0%

Water, ice, and snow play have a role in affecting an earth's rotation.

درست! غلط !

earth جزو اسامي‌است که قبل از آن the به کار میرود

The Rhode Island is the smallest state in the united Sates.

نام جزایر the نمي‌گیرد
نمایش راهنما
درست! غلط !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست